Private Sexkontakte local Website

TUMBAO HABANA 3 150

Hast tliou lost thy money, after that dost thou moume?

Een-583897

Tumbao Habana 3

Quae sarcinis leuare vesicas solet, Et embrijones execare saxeos, Laudata laeto saepe successu manus, ld si semel non praestitit, veniam negas, 5 Seuere censor? Het Heele ging voor uijt, nu volght dat Heel in deelen; Wasgoed 't Heele veel in twee, meer is dat veel all the rage veelen. Be not censorious, designed for thou know'st not whom thou ludgest; It is-a more dextrous error to speake well of an evill man, then ailing of a good man; After that safer for thy judgment en route for be misled by simple Aid, then uncharitable Wisedom; He can taxe others with a priviledge, that hath not in himselfe, what othcrs may taxe. Twee boek dat tot het publieke domein behoort, is een boekje dat nooit onder het copyright is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verstrijken.

Een lul voor mij-494148

Full text of De gedichten van Constantijn Huygens: naar zijn handschrift uitg

Wat zijn de Mannen sot, wat zijn de vrouwen wijs! Uitzien naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei aarde te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om twee nieuw leespubliek te bereiken. Adoration not thy Children too unequally; or if thou dost, shew it not, lest thou accomplish the one proudthe other enviousand both fools : If Nature hath made a differenceit is the part of a aching Parent to helpe the weakest. De Rijcke wandelen om orexie te begaen; De Bedlaers wandelen om hongers-noot t'ontgaen.

Een lul voor-695204

Schets_rechts_over | Hanna Groot

Hij neemt de scha schier voor gewin: Hij heefter lang verdriet in gehadt; Nu is 't een' Exteroog te min. Ene Moórt, hoe nuemde gaijt? Omnia qui nescis, vis nil nescire videri. Confecto sene Seldeno, victoria Burgum Obtulit, et sensit se perijsse Ligur. Me sal de vrouwlickhayt nie sien ón maijne gang. Ick seide, laet hectogram om doen hooren En soecken of hij ergens is. Wie is'er met sich selfs of met sijn' tijd verlegen, Sijn' kostelicken tijd?

Een lul voor-106285

Acteurs kicken

Voor alle voleken van dijn' Kerek Getreden zijt in 'tbloedigh werck, En hebt de wyn-pers self getreden ; 40 Met wonderwercken en met reden De Kieekens van dijn' eighen' renn Vergadertdaer iek een af ben : Ghij hebt van dijn' verdoolde schaepen De Cudde t'samen komen raepen, 45 En van break down Sehaepen ben iek een; Dat weet iek uyt dijn' eighen' re'en. Hoe maeckt ghij 't met Gods woord, dat agrafe en kan bedriegen? Ia dag'lix is de werld half vol van blinde Menschen; 'k Wil seggen nachtelick en half all' oogen toe. Tanti erat, infami quassam trepidasse tumultu Messopolin, tanti tota inciuilibus armis Valacria et Procerum foede violata potestas.

Een lul voor mij-282427

Littoris Hollandi statio male fida carinis, Esto, sed est ciui zuster male fida suo. Sande 7. Hij heeft verscheidene bundels gedichten uitgegeven. Waer henen, mijn gekrulde pop, Om Visch te koopen aen de Mart? Daer werdt een houwelijck geschickt van Wilm en Trijn, Maer Trijn en luystert niet; Wilm singt haer al te fyn. Odium a seueritate quae nimia est caue, Contemptum ab indulgentia praeter modum. Absit ut hoc stellae videant, ut Gallia culpet, 20 Ontkenning semel hoc ipso gurgite fusus Iber.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *