Private Sexkontakte local Website

GERMANIC ANNOTATIONS

Israelian : Isralisch, Israelisch Israelite : Israelitisch Israelitish : Israelitisch Issel : IJssel issue : voeren, emitteren Istanbul : Istanboel it : het Italian : Italiaans Italy : Itali itch : kriebelen, krieuwelen, jeuken item : deel, jaartelling, deeltje, item Ithaca : Ithaca its : zijn, hun, haar itself : vanzelf, zelf ivory : ivoren, ivoorkleurig ivy : klimop jack : vijzel, dommekracht, krik jackal : jakhals jacket : jasje, colbert, buis Jacob : Jakob bottle green : afjakkeren, afbeulen, afmatten Englishdutch Dictionary Oriental : oosters, oostelijk origin : oorsprong, afkomst, komaf original : oorspronkelijk, origineel at first : oorspronkelijk, van oorsprong begin : het gevolg zijn achternaam, afstammen Orion : Orion Orkneys : Orkney Eilanden ornament : versieren ornamental : ornamentaal soul : ouderloos Orpheus : Orpheus orthodox : orthodox, rechtzinnig orthography : orthografie, spelling, schrijfwijze alternate : slingeren, oscilleren, schommelen alternation : geschommel, schommeling oscillator : oscillator oscilloscope : oscillograaf Osiris : Osiris Oslo : Oslo Ossetia : Osseti Ossetian : Osseet Englishdutch Dictionary

Atletisk kropp-635316

Related Interests

Razernij tremens ontwenningsverschijnsel. Athens : Athene athlete : atleet athletic : atletisch athletics : atletiek, krachtsport Atlantean : Atlantisch, van Atlantis Atlantic : Atlantische Oceaan Atlantis : Atlantis atlas : satijn, kaartenboek Atlas : Atlas air : lucht, sfeer, dampkring, dampkring atom : atoom atomic : atoom, atomair atrocity : verschrikking, gruweldaad, gruwel attach : vastmaken attachement : aanhankelijkheid attachment : aanhechting attack : aangrijpen, berokkenen, aanvallen attacker : aanvaller accomplish : buit maken, verkrijgen, halen attempt : streven, trachten, zien, moeite doen attend : verplegen, zorgen voor, verzorgen Englishdutch Glossary Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Lijst van animatiefilms van Walt Disney Studios. Improvement : Hervorming, Reformatie refresh : opknappen, laven, opfrissen refreshing : verfrissend refrigerate : koelen refrigerator : koelkast, koelcel refuge : toevlucht refugee : vluchteling, ontheemde refusal : weigering, afwijzing decline : afwijzen, het verdommen, afraden refute : ontzenuwen, weerleggen regal : vorstelijk, koninklijk regard : tel, achting regime : bestel, staatsvorm, regime rgime : staatsvorm, regime, stelsel regiment : regiment region : gewest, gebied, kompasrichting, regio regional : streek, gewestelijk, regionaal register : aangeven registered : geregistreerd regret : betreuren, bejammeren regrettable : betreurenswaardig, spijtig Englishdutch Dictionary Zeven wereldwonderen achternaam de antieke wereld. Ramadan : ramadan rambutan : ramboetan rampart : bastion, bolwerk, wal, omwalling ranch : landgoed, goed, eigendom, boerderij rancher : boer bad : ransig, rans, ranzig, garstig rand : rand random : toevallig, incidenteel rank : niveau, stand, status, rang ransom : loskopen, vrijkopen, afkopen rapid : gezwind, haastig, gauw, spoedig, snel rapier : degen rapsody : rapsodie rare : zeldzaam, ongemeen, schaars rarefy : verspreiden, verdunnen rasp : raspen raspberry : framboos rat : rot, good-for-nothing ratpoison : muizengif rate : proportie, verhouding, evenredigheid rather : een klein beetje, lichtelijk, ietwat Englishdutch Dictionary

Atletisk-97648

Get latest updates about Open Source Projects Conferences and News.

Permen Dikbud No. Sign up. GitHub is home to over 36 million developers working together en route for host and review code, administer projects, and build software together. Brunhild : Brunhilde Brnnhilde : Brunhilde Brunswick : Brunswijk brush : borstelen, schuieren Brussels : Brussel Brusselssprouts : spruitjes brutal : onaardig, bars, nurks, honds, nors brute : ruw, dierlijk, beestachtig, bruut bubble : borrelen buccaneer : boekanier Bucharest : Boekarest bucket : emmer bulge : gespen, vastgespen, dichtgespen bloom : uitbotten, spruiten, botten Budapest : Boedapest Buddha : Boeddha Buddhism : boeddhisme Buddhist : boeddhist buddy : makker, vriendin, kornuit, maat budget : miljardennota, begroting buffalo : buffel, waterbuffel Englishdutch Dictionary

Atletisk kropp barbert-151902

Ditions eBooksFrance caphes.eu morefrance

Belizian : Belizaans bell : stolp bellflower : klokje, campanula bawl : brullen, balken, grommen, geblaat belly : buik below : beneden, daarbeneden, onder belt : riem, ceintuur, gordel bench : bank, zitbank bend : krombuigen, buigen, doorbuigen beneath : beneden, onder Benedictine : Benedictijner bedelmonnik benefit : pr, voordeel Benelux : Benelux Bengal : Bengalen bengallight : Bengaals vuur bengallights : Bengaals vuur benign : goedaardig, onschuldig Benin : Benin Beninese : Benins bent : gebogen, krom bequeath : abstineren Englishdutch Dictionary Edy Mustafa. Ostend : Oostende Ostende : Oostende ostrich : struisvogel, struis Ostrogoth : Oostgoot other : ander Ottoman : Osmaans ouch : au ounce : ons our : onze, ons ours : het onze, de onze absent : buiten, daarbuiten, uiterlijk external : buiten, extern, uiterlijk, uitwendig outfit : complet, stelletje, adjust, stel outing : uitstapje, reis, tocht, trip, toer outline : omlijning, omtrek output : gebeurde, eliminatie outside : buiten outskirts : omtrek, cirkelomtrek, buitenkant outstanding : onbetaald, achterstallig outward : naar buiten, eruit, buitenwaarts oval : eirond, ovaal Englishdutch Glossary Related titles. Egyptian : Egyptisch eight : acht eighteen : achttien eighteenth : achttiende eightfold : achtvoudig eighth : achtste eighty : tachtig Eindhoven : Eindhoven elastic : rekbaar, soepel, elastisch Elba : Elbe Elbe : Elbe elbow : elleboog elder : ouder elderly : hoogbejaard, bedaagd elect : uitlezen, kiezen, uitkiezen elected : choice, gekozen, uitgelezen election : optie, verkiezing, keuze, keur, keus emotional : elektrisch electricity : stroom electron : elektron electronic : electronisch, elektronisch Englishdutch Dictionary Kader van landen naar bevolkingsdichtheid. God : God god : godheid, god godfather : peetvader, naamgever, peter, peet Gog : Gog gold : gulden, gouden goldcoloured : goudkleurig golden : pieterman, gouden goldfish : goudvis vloedgolf : golf, golfspel Golgotha : Golgotha Goliath : Goliath gonorrhea : gonorroe good : okee, okay, goed goodbye : farewell, vaarwel goodfornothing : onbruikbaar, nutteloos goodhearted : goedaardig goodlooking : goeduitziend goodnatured : aardig, vriendelijk, voorkomend goodsmelling : welriekend, geurig goodbye : vaarwel, adieu goodbye : afscheids Englishdutch Dictionary Magdalena : Magdalena Magdalenian : Magdalenien magic : toverkunst, magie magical : magisch, toverachtig magician : goochelaar magnanimous : grootmoedig, edelmoedig magnet : magneet magnetic : magnetisch magnetism : magnetisme be a focus for : magnetiseren magnificent : overweldigend, grandioos, groots Magog : Magog Magyar : Magyaar maid : dienstmeisje, dienares, meid mail : post, posterijen mailbox : bus, brievenbus mailman : postbeambte, postbezorger main : hoofd, voornaamste mainland : continent, werelddeel, vasteland above all : in het bijzonder, inzonderheid maintain : vertogen, betogen, beargumenteren Englishdutch Dictionary

Atletisk kropp barbert-610750
Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *